Vem är jag? Om mig - Stine

Min professionella bakgrund är som danskonstnär, somatisk rörelsepedagog och projektledare. Parallellt till mitt konstnärliga liv har jag alltid haft ett stort intresse för hälsa och spiritualitet. Detta har lett mig till att fördjupa mig inom bland annat yoga, meditation, menscykeln och Usui Reiki.

Under de senaste åren har jag fokuserat mitt hälsoarbete på stresshantering och personligt ledarskap ur ett cykliskt och medvetet perspektiv. Det som har fångat min uppmärksamhet och passion mest har varit det endokrina systemet, som har stor påverkan på menscykeln.

Jag har erfarenhet av att arbeta med både stresshantering, somatisk rörelse och röstpraktik samt koreografi och fysisk gestaltning. Jag tror på att ett medvetet förhållande till vår kropp, sinne och cykel för med sig ett medvetet förhållande till jorden och samhället vi lever i.

Hur arbetar jag

1:1 sessioner

Jag ser varje kvinna som unik och tror inte på en formel som fungerar för alla. Jag stöttar dig som individ utifrån din kropp, dina erfarenheter och önskningar. Som kvinna vet jag att ett sådant stöd behövs, speciellt när vi upplever turbulenta och oroliga tider med vår egen kropp, känslor och sinne. Då är det lätt att tappa fotfästet och glömma bort vår närvaro i nuet.

Pawmo erbjuder 1:1 sessioner i Reiki behandlingar, cykliska samtal och guidade somatiska rörelse och röstsessioner.

Workshops

Pawmo erbjuder också mer fysisk gestaltande workshops där vi arbetar med olika teman för att lära uttrycka oss genom kroppen, rösten och den kvinnliga kraften.

Jag håller löpande kurser och workshops som jag initierar på egen hand, i samarbete med andra eller vid förfrågan.

Önskan

Pawmos mål är att lära dig mer om din kropp och ditt sinne och hur du på bästa sätt förstår din egen kraft och strukturerar upp dina dagar efter din menscykel. Arbetet med Pawmo utgår från mina egna erfarenheter och kunskap kring stress, PMS och endometrios. Syftet är att hjälpa dig att hitta ett större lugn och balans i dig själv. Du vet bäst själv vad din kropp behöver om du får stöd i att känna efter och kan handla utifrån det.

Processen

Du handleds utifrån dina behov och önskningar, där vi bland annat använder övningar inom kroppskännedom, somatisk rörelse, meditation, samt livsstils- och kostråd eller Reiki-behandlingar. Allt för att du ska kunna leva mer i harmoni med din kropp, ditt sinne, din kreativitet, din kraft och din cykel. 

På din första session går vi igenom vad du önskar och vad för verktyg som passar dig bäst. Jag rekommenderar dig minst 3 Pawmo-sessioner eftersom detta arbete är processinriktad och behöver tid för att nå dig på djupet. När saker väl börjar hända blir upptäckandet och glädjen än större, då det är byggt på en större medvetenhet hos dig.

Min personliga berättelse

Mitt personliga liv har präglats starkt av PMS och endometrios, och under många år undrade jag över denna månatliga känslomässiga berg – och dalbana. Varför jag alltid kände mig uppgiven, ledsen och osäker på mig själv, innan jag fick min mens. När jag lärde mig om menscykelns olika faser, började jag förstå och kunna tyda mina egna känslor och erfarenheter. Jag fick lära mig att vi kvinnor inte är byggda för den 24-timmars klocka som fungerar för männen. Våra liv leds också av en 28-dagars klocka. Jag lärde mig också att kvinnor som lider av endometrios behöver ta det lugnt och vila så mycket som möjligt under sin mens. Det är inte hållbart att ta en handfull smärtstillande och fortsätta livet som vanligt, för det påverkar resten av cykeln också. Jag började noga studerade min egen cykel, och kunde strukturera och forma mitt liv för att leva mer cykliskt och i balans med min egen kropps rytm.

Oavsett om du känner av dina cykliska svängningar, har problem med PMS, mensvärk, endometrios eller annat har du rätt att lära dig om din egen menscykel. Det hjälper att stärka oss som kvinnor och vi slipper känna den skam och skuld som det cykliska livet innebär. Det är normalt att ens energi och humörnivå svänger lite från dag till dag.

I vissa fall kan vi såklart ha kommit ur fas med vår cykel, så att svängningarna inte längre är normala utan blir mer extrema, vilket kan skapa svår oro och ångest. Då behöver vi hjälp och guidning att komma till rätta igen. Stress är en av de största faktorerna för hormonella rubbningar och det är något som jag vill hjälpa dig att hantera. Vi behöver såklart också se över hur vi lever, vad vi äter, hur vi sover, vilar, hur vi rör på oss och avsätter tid för oss själva och det eget kreativa skapande, vad än det betyder för oss.

Film

Om Mössor och Mens
28 Beanies (2020)

En dansdokumentärfilm om menstruationscykeln av Astrid Askberger och Stine Marcinkowski Pettersson.

En poetisk visuell resa skapas när dansaren Stine Marcinkowski Pettersson inser att hon har plockat upp lika många mössor på gatan som dagarna i den genomsnittliga menstruationscykeln. Genom dansen gestaltar Stine hur fyra kvinnor mår under menstruationscyklerna.

Bakgrund: Allt började med att Stine utvecklade ett intresse för menstruationscykeln. Under samma period hittade hon ständigt bortglömda och förlorade mössor på gatan. Hon fortsatte att samla dem för att “rädda deras liv” och när hon senare räknade dem insåg hon att det fanns 28 “hittade” mössor, samma antal som dagarna i en genomsnittlig menstruationscykel! Detta ledde henne till samarbetet med Astrid kring filmen för att få liv till mössorna med berättelser om cykeln från kvinnor i olika åldrar och med olika upplevelser. Genom ett konstnärligt samarbete och tolkning inklusive film, dans, rörelse, musik, intervjuer och menstruationscykelsamtal föddes dansdokumentären Mössor och Mens.