Ett rum för kvinnlig hälsa

Pawmo – välkommen

Hej och välkommen till Pawmo – ett rum för kvinnlig hälsa – som drivs av mig, Stine Marcinkowski Pettersson.

På tibetanska betyder ordet Pawmo kvinnlig krigare. Nunnan och författaren Pema Chödron beskriver det som “den som odlar mod”. En kvinnlig krigare odlar modet och flexibiliteten att leva med osäkerhet, där det inte finns något att hålla sig fast vid, eftersom allting är i ständig rörelse. Ordet representerar på ett enkelt sätt hur jag ser på kvinnors cykliska liv.

Ett kvinnoliv förändrar sig från dag till dag, månad till månad, år till år. När vi lär oss att lyssna och förstå hur kroppen funkar kan vi följa med rörelsen och förändringarna utan att oron blir för stor. Vi kan istället njuta av kroppens kunskap om vad som är rätt för oss och vad vi behöver för att må som bäst. Därför kallar jag min praktik för Pawmo, för att slå ett slag för ditt mod att leva med tillit i livets osäkerhet.

Pawmo bygger på

Somatisk rörelsepraktik

Somatisk rörelsepraktik uppmuntrar kroppens medvetenhet och dess potential för ökad rörelsefrihet. Det som genomsyrar alla former av somatisk rörelsepraktik är lyssnandet till kroppen. Att märka vad som händer just nu och hur vi utför vanliga rörelser, arbetar med andetaget, svarar på förnimmelser, uppmuntrar till utforskning av alternativa sätt att röra på kroppen och medvetet ändra rörelsevanor, val och uttryck.

Somatisk danspraktik

I den somatiska danspraktiken utforskar vi olika tillvägagångssätt att känna av och förstå vart vi är när vi dansar, både anatomisk, genom känsel, rumsligt och uttrycksmässigt. Hur kan vi röra oss i förhållande till rummet och olika objekt genom att fokusera på och lyssna till våra egna och andras kroppar. Vi söker uttrycket som börjar inifrån och arbetar utifrån guidade rörelseimprovisationer. Andningen och rösten används som en integrerad del av kroppens uttryck.

Yoga och meditation

Yoga och meditation kan hjälpa dig att hantera både fysisk och mental stress. Yoga kan stötta upp kroppen, grunda dig, lindra smärtor, och ge en stunds vila i nuet. Andningen är central och yogan kan ses som en form för meditation i rörelse. Som i yogan finns det olika traditioner av meditation. Andning och närvaro är oftast kärnan. Vi andas och blir medvetna om vårt andetag, ett i taget, vilket hjälper oss att vara mer närvarande i nuet.

Menscykelmedvetenhet

Menscykelmedvetenhet lär dig att leva i harmoni med din egen månatliga cykel. Vår menscykel påverkas av vad vi äter och dricker och hur vi lever, tänker och behandlar oss själva. Medvetenhet om din cykel lär dig att hantera stress bättre, förstå dina olika energinivåer och ger dig större frihet att uttrycka din kreativitet och sexualitet. Det blir en form av mindfulness-praktik eftersom du lyssnar in, registrerar och accepterar ditt mående från dag till dag.

Reiki

Reiki har sitt ursprung i Japan och är en friskvårdsmetod för att förbättra din hälsa. Reiki betyder universell livskraft och är en mjuk och effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa med att reducera stress, minska ångest, smärta och spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och ger energi, kraft, ett starkare immunförsvar och större självkännedom. Reiki har många användningsområden och kan ges som både fysiska handpåläggningar och på distans.

Vad erbjuder Pawmo

7Recurso 6

Workshops

Somatisk praktik och fysisk gestaltning

77Recurso 2

1:1 sessioner

Erbjuds både personligen i min studio eller via Skype

Vad Pawmos klienter säger

“Trying to run away is never the answer to being fully human.”

– Pema Chödrön –